Kopiereg©Toca 2015/ Copyright©Toca 2015

IndexAkkomodasieAktiwiteiteDiensteNuusKontak Ons

WELKOM BY NIGEL T UISTE VIR BEJAARDES

WELCOME TO NIGEL HOME FOR THE AGED

Baie welkom by  Nigel Tuiste vir Bejaardes.   Ons lewer sedert 1972 ‘n onmisbare diens aan ons senior burgers.

Nigel Tuiste vir Bejaardes se geboue is in 1972 opgerig deur die Nigelse Stadsraad, maar word bedryf deur die Nederduitse Gereformeerde Barmhartigheidsdiens van die Nederduite Gereformeerde Kerk, Suid-Transvaal, Hoëveld Sinode.


Dit is Ons Visie om omvattende sorg aan bejaardes te lewer in verskillende stadia van verswakking ongeag ras, kleur, taal, kultuur en afkoms.  Minstens 90% van daardie persone aan wie die sorg verleen word is bo die ouderdom van 60 jaar.  Afgetrede persone in die verblyfregeenhede en selfsorg eenhede is bo die ouderdom van 55 jaar.


Hierdie fasiliteit is die laaste aardse woning van ons inwoners en die bestuur doen alles in hulle vermoë om dit so huislik as moontlik  vir ons inwoners te maak.A Warm Welcome to Nigel Home for the Aged.  The buildings of the Nigel Home for the Aged were erected in 1972 by the Nigel Municipality, but are run by the Dutch Reformed Church, N G Ministry of Caring, Highveld Synod.


It is our vision to give wide-ranging care to elderly and needy people in different stages of infirmity irrespective of race, colour, language, culture and origin.  At least 90% of these people are above the age of 60.  Residential care is also included to retired people, older than 55, in self-supporting units.”