Kopiereg©Toca 2015/ Copyright©Toca 2015

IndexAkkomodasieAktiwiteiteDiensteNuusKontak Ons

DIENSTE/ SERVICES

Drie maaltye per dag, word in twee netjiese eetsale bedien, terwyl verversings gereeld tussen maaltye in die kamers bedien word.

Die Tuiste beskik ook oor ‘n doelmatige wassery waar inwoners se klere beurtelings vir die onderskeie afdelings gewas word.

Ander dienste wat gelewer word, is  haarkappery, voetversorging en die neem van bloeddruk en bloedsuikertoetse.


Die gevaar van kragonderbrekings word afgeweer deur ‘n funksionele kragopwekker, wat outomaties aanskakel sodra ‘n kragonderbreking voorkom.


Gratis weeklikse vervoer na en van die dorp is ‘n verdere diens wat gebied word aan diegene wat nie oor vervoer beskik nie, terwyl ‘n minimale fooi gehef word op vervoer vir ander doeleindes, bv na ‘n geneesheer  se spreekkamers op ander tye gedurende die week.Three meals a day, with diversified menus constructed by registered dieticians, are served in two neat dining-rooms, while refreshments are regularly served in the bedrooms between meals.  The Home also has an effective laundry where the residents (in the different sections) clothes are laundered by turn.  Other services rendered are hairdressing, pedicure and the taking of blood pressure and blood-sugar tests.